Gezondheidscentrum Kapelhof: 076-3030312

Paramedisch Centrum Heusdenhout: 076-5873300

snoeren.dekruif@gmail.com
Nieuws uit onze praktijk

Coronateam

In PMC Heusdenhout kunnen ex-CoronapatiĆ«nten terecht voor een multidisciplinaire behandeling van de diverse klachten. Ook logopedie kan daarbij een rol spelen. Te denken valt daarbij aan klachten op het gebied van adem, stem en slikken. 
Zie ook onderstaande video "Stemklachten bij Corona" door Hanneke Bax:

https://www.youtube.com/watch?v=26uDCWTqjPI


Register Stotteren van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie


Sinds juli 2018 staat naast Ingrid Snoeren ook Esmee van Duren ingeschreven in het Register Stotteren van onze beroepsvereniging NVLF. Om ingeschreven te kunnen worden in dit register moet een logopedist voldoen aan een aantal eisen op het gebied van scholing, werkervaring en deelname aan een intervisiegroep met andere collega's die deze registratie hebben. We streven ernaar dat we op deze manier vanuit onze praktijk kinderen die stotteren en hun ouders zo goed mogelijk en volgens de Richtlijn Stotteren adequate zorg kunnen bieden. 

Logopedisch Spreekuur

Elke eerste vrijdag van de maand  is er een Logopedisch Spreekuur in de praktijk. 
U kunt daar (zonder verwijzing) terecht voor vragen en advies. Het spreekuur is gratis en vrijblijvend! 

De data van de eerstvolgende spreekuren in 2020 zijn:

Vrijdag 5 juni (NB i.v.m. het Coronavirus is dit een telefonisch spreekuur: 076-3030312)
Vrijdag 3 juli

van 12.30 tot 13.30 in Gezondheidscentrum Kapelhof.