Gezondheidscentrum Kapelhof: 076-3030312

Paramedisch Centrum Heusdenhout: 076-5873300

snoeren.dekruif@gmail.com

Nieuws uit onze praktijk


Coronateam
In PMC Heusdenhout kunnen ex-CoronapatiĆ«nten terecht voor een multidisciplinaire behandeling van de diverse klachten. Ook logopedie kan daarbij een rol spelen. Te denken valt daarbij aan klachten op het gebied van adem, stem en slikken. 
Zie ook deze video "Stemklachten bij Corona" door Hanneke Bax.


Jubileum!

Op 1 september 2020 bestond Logopediepraktijk Snoeren & De Kruif 20 jaar!
20 jaar een gevestigde naam in de wijken Brabantpark en Heusdenhout.
20 jaar waarin we steeds intensiever zijn gaan samenwerken met meer collega's binnen ons team maar zeker ook met de andere disciplines binnen de centra waarin wij zijn gevestigd.
We hopen deze samenwerkingsvormen de komende tijd, steeds weer vernieuwend voort te zetten.


Logopedisch Spreekuur
Elke eerste vrijdag van de maand  is er een Logopedisch Spreekuur in de praktijk. 
U kunt daar (zonder verwijzing) terecht voor vragen en advies. Het spreekuur is gratis en vrijblijvend! 

De data van de eerstvolgende spreekuren in 2021 zijn:

Vrijdag 4 juni 2021
Vrijdag 2 juli 2021
Vrijdag 6 augustus 2021 
 

van 12.30 tot 13.30 in Gezondheidscentrum Kapelhof.